اعزام پرستار کودک و پرستار سالمند دنیای آرامشاعزام پرستار کودک و پرستار سالمند دنیای آرامش

شرکت خدماتی پیشگامان پاکی و نظافت شماره ثبت ۱۷۱۳۰با مجوز رسمی

خیلی خیلی فوری

تماس نگیرید کامل بخوانید شرایط موافق بودید (نام و نام خانوادگی سن محدوده سکونت )روبه اگهی دهنده پیامک کنید درتلکرام تاادرس دفتر زمان مراجعه براتون ارسال بشه .

تماس

۰۹۹۰۱۲۵۳۰۵۸

ارسال روزمه درتلگرام

۰۹۹۰۱۲۵۳۰۵۸

خیلی فوری فرصت استخدام نامحدود

۱=========

۱ نیرو نظافت منازل (خانم)منازل راه پله وادرارات(اقا)نیاز داریم

غیر سیگاری متدین بدون حاشیه بااخلاق کاری وقت شناس

فقط ۱بار دفتر میاید جهت تحویل مدارک بعد از اون آدرس براتون پیامک میشیه

و‌کمیسیون ها را کارت به کارت میکنید

پول اتون رو خودتون از مشتری می گیریدوباماتسویه میکنید

خانم جهت نظافت منازل اریشکاه پذیرایی از مجالس

کار ثابت داریم هرروز

‌کمیسیون شرکت30درصد

خانمها جاهای مطمن فرستاده میشین

‌مکانی که آقا تنها منزل باشند نمیفرستیم به هیچ وجه

خانمها برای نظافت راه پله اعزام نخواهند شد

آقا باتجربه لازم داریم قبلا کادرخدماتی انجام. داده باشه مخصوصا نظافت راه پله

سن از ۲۵تا ۴۰سال

بیمه داریم حوادث

دستمزد خالصانه برای یک روز ۵۰تا ۷۰

انعام برای خودتون هست

محل فعالیت کل کرج