👈دارای۲شعبه درمشهد

👈خدمات رسانی به تمام نقاط مشهد

👈باکادری مجرب درزمینه های مختلف خدمات ونظافت تلاش داردبهترین خدمات رابه شماعزیزان ارائه دهد

این شرکت باتضمین کیفیت کار نیروهای خودبه شماعزیزان اطمینان میدهد ک درتمام امور خدمات ونظافت بهترین سطح کیفی ممکن را ارائه دهد
ضمانت این امر در اختیار داشتن نیروهای( جوان باتجربه آموزش دیده خانم واقا) ودرعین حال رسدوپیگیری انجام کارتوسط شرکت میباشد.

زیرا

رضایت شماآبروی مااست وآبروی مااعتبار مااست

منطقه فعالیت

مشهد (عبادی وآزادشهر)

شماره های تماس

36020520

۰۹۳۰۷۹۶۴۶۵۶

3/5 - (2 امتیاز)