شرکت خدماتی, نظافت منزل,نظافت محل کار,نظافت اداره,نظافت راه پله,نظافت پارکینگ,نظافتچی خانم جوانشرکت خدماتی و نظافتی همیار گستر تهرانشرکت خدماتی و نظافتی تاژ در تهران

هو الرزاق…

 

شـــرکت…

خدماتی نظافتی

رو مــــیــنـــــا پـــــا کـــ…

مجــری کـــلیــه امــور نــظافــتی و ساختمانی

اعــزام نیـــروی مــجرب آقا ✓ خانم جهت امـــور…

ر اه پــــــلـــه هـــا /

مــــــنـــا ز ل /

شــــــرکـــتــ هـــا ✓✓

نظافــت منــازل ~ واحد های تــازه تحویلی…

ازصـــفر تــا صد ✓

آیــا مــیــدانید؟

بــا تــمــاس خــود از کـــارگــران ایـــرانــی

حــــمایـــت مــی کـنــیــد ✓

شهر جدید ( پـــــرنــــد)

 

٠۲۱۵۶۹۵۷۱۸۲

٠۹۳۸۱۶۸٠۸۱۸

٠۹۳۷۵۵۸۶۸٠۳