شرکت خدماتی, نظافت منزل,نظافت محل کار,نظافت اداره,نظافت راه پله,نظافت پارکینگ,نظافتچی خانم جوانشرکت خدماتی و نظافتی همیار گستر تهرانشرکت خدماتی و نظافتی پاک سهند جاماعزام پرستار کودک و پرستار سالمند دنیای آرامششرکت خدماتی و نظافتی آریا رخش تهران آراشرکت خدماتی و نظافتی تاژ در تهرانشرکت خدماتی نظافتی مهیار گستر تهران

باشماره ثبتی

انجام كليه خدمات شامل

نظافت منازل مسكونی و تجاری

نگهداري از كودك و سالمند بصورت ٨ و ١٢و ٢٤ ساعته

آدرس دفتر

كمپلو خ شيخ بهایی شمالی ،  نبش دهقاني مطلق

همراه مديريت

٠٩١٦٣٠٠٨٧٤٥

تلفن ثابت

٠٦١٣٣٨٣١٠٠٣

آدرس اینستاگرام

https://www.instagram.com/sazesanatkh