شرکت خدماتی, نظافت منزل,نظافت محل کار,نظافت اداره,نظافت راه پله,نظافت پارکینگ,نظافتچی خانم جوانشرکت خدماتی و نظافتی همیار گستر تهرانشرکت خدماتی و نظافتی پاک سهند جامشرکت خدماتی و نظافتی آریا رخش تهران آرااعزام پرستار کودک و پرستار سالمند دنیای آرامششرکت خدماتی و نظافتی تاژ در تهرانشرکت خدماتی نظافتی مهیار گستر تهران

انجام کلیه امور خدماتی؛

نظافت راه پله و پارکینگ

اعزام نیرو جهت مجالس شما

پرستاری شبانه روزی

با نرخ مصوب

شعار ما در رضایت مندی مشتری نهفته است.

شماره تماس

02634307665

شماره موبایل

09193718598