شرکت خدماتی, نظافت منزل,نظافت محل کار,نظافت اداره,نظافت راه پله,نظافت پارکینگ,نظافتچی خانم جوانشرکت خدماتی و نظافتی پاک سهند جامشرکت خدماتی و نظافتی همیار گستر تهرانشرکت خدماتی و نظافتی تاژ در تهران

شرکت خدماتی ؛ پشتیبانی پیمانکاری و فنی مهندسی

*** ****** ***** **********
چاپ و پخش تراکت[واحد کاسپین] (مشاوره تبلیغاتی)

کاریابی

نظافت مسجد امکان عمومی خصوصی ساختمانها دولتی و خصوصی مسکونی (واحدارکیده)

پیمانکاری آسفالت نوار حفاری

پرستاری سالمند و کودک با افرادهای آموزش دیده متخصص

تشریفات مجالس جشن عروسی و غیره با مجوز رسمی از اتحادیه (شهرزادنادی)

(ویژه نامه نشریه داخلی کشوری و لشکری )

بنگاه کاریابی ویژه فصل کشاورزی

(حفاری و وجین )

باسازی ساختمانهای دسته دوم و تخریب سازهای قدیمی حفاری و غیره

شماره های تماس

01333245022

09117634008