شرکت خدماتی, نظافت منزل,نظافت محل کار,نظافت اداره,نظافت راه پله,نظافت پارکینگ,نظافتچی خانم جوانشرکت خدماتی و نظافتی پاک سهند جامشرکت خدماتی و نظافتی همیار گستر تهرانشرکت خدماتی و نظافتی تاژ در تهران

شرکت الماس سفید نیروهای زیر را تمام وقت یا پاره وقت استخدام می نماید:

  1.  کارگر خدماتی ( بابت نظافت راه پله و پارکینگ )
  2.  کارگر خدماتی خانم ( برای نظافت داخل منازل مسکونی )
  3.  همراه بیمار در بیمارستان
  4.  کارگر خدماتی (بابت مراقبت از سالمند به صورت شبانه روزی )

شماره های تماس

01333226054 

01333226071 

01333260577

شماره همراه مدیریت

09033067053