شرکت خدماتی, نظافت منزل,نظافت محل کار,نظافت اداره,نظافت راه پله,نظافت پارکینگ,نظافتچی خانم جوانشرکت خدماتی و نظافتی همیار گستر تهرانشرکت خدماتی و نظافتی پاک سهند جاماعزام پرستار کودک و پرستار سالمند دنیای آرامششرکت خدماتی و نظافتی آریا رخش تهران آراشرکت خدماتی نظافتی مهیار گستر تهران

شرکت خدماتی بهاری نگین شمال باچندین سال تجربه کاری وباکادری مجرب درخدمت شماست….‌

(خدمات این شرکت به شرح زیرمی باشد)

1)نظافت راه پله  و پارکنیگ  و نظافت منزل

2) پرستاری ازکودک و پرستاری ازسالمندان سالخورده اقا و خانم همراه بامدرک پرستاری

3)اثاث کشی منزل به صورت تخصصی وکلیه خدمات دیگر و….

آدرس شرکت

/رشت/خیابان مطهری/ساغریسازان/

شماره شرکت

01333354265

شماره موبایل

09117499244

09353346652

به مدیریت : مهندس مهدی بهاری

به شماره ثبت (17222)

تماس با شرکت بهاری رشت