شرکت خدماتی, نظافت منزل,نظافت محل کار,نظافت اداره,نظافت راه پله,نظافت پارکینگ,نظافتچی خانم جوانشرکت خدماتی و نظافتی همیار گستر تهرانشرکت خدماتی و نظافتی پاک سهند جامشرکت خدماتی نظافتی مهیار گستر تهراناعزام پرستار کودک و پرستار سالمند دنیای آرامششرکت خدماتی و نظافتی آریا رخش تهران آرا

کلیه امور مربوط به نظافت منازل و راه پله ها

ارگانهای دولتی و خصوصی

اعزام پرستارجهت سالمند و کودک

تامین نیروی انسانی جهت سرایداری و نگهبانی

کفسابی و نماشویی

مبل شویی

کلیه امور مربوط به تاسیسات

شماره های تماس

0253-36553824

شماره موبایل

09193529982