تمیزکاری و نظافت

نگهداری و مراقبت

تامین نیروی انسانی مشاغل

نگهبان،باغبان،سرایدار

کلیه خدمات تشریفات و پذیرایی ار مجالس

کلیه امور خدمات ساختمانی

خشکشویی و بخارشویی

یدک کشی خودرو

عکاسی و ادیت عکس

شماره های تماس

03195016190-7

شماره موبایل

09391251199