شرکت خدماتی, نظافت منزل,نظافت محل کار,نظافت اداره,نظافت راه پله,نظافت پارکینگ,نظافتچی خانم جوانشرکت خدماتی و نظافتی همیار گستر تهرانشرکت خدماتی و نظافتی پاک سهند جاماعزام پرستار کودک و پرستار سالمند دنیای آرامششرکت خدماتی و نظافتی آریا رخش تهران آراشرکت خدماتی نظافتی مهیار گستر تهران

تمیزکاری و نظافت

نگهداری و مراقبت

تامین نیروی انسانی مشاغل

نگهبان،باغبان،سرایدار

کلیه خدمات تشریفات و پذیرایی ار مجالس

کلیه امور خدمات ساختمانی

خشکشویی و بخارشویی

یدک کشی خودرو

عکاسی و ادیت عکس

شماره های تماس

03195016190-7

شماره موبایل

09391251199