شرکت خدماتی, نظافت منزل,نظافت محل کار,نظافت اداره,نظافت راه پله,نظافت پارکینگ,نظافتچی خانم جوانشرکت خدماتی و نظافتی همیار گستر تهرانشرکت خدماتی و نظافتی پاک سهند جامشرکت خدماتی نظافتی مهیار گستر تهراناعزام پرستار کودک و پرستار سالمند دنیای آرامششرکت خدماتی و نظافتی آریا رخش تهران آرا

شرکت تمیزکاری اصفهان

09137034410

تمیز کاری دراصفهان 

اعزام نیرو برای نظافت کردن راه پله و پارکینگ خانه و آپارتمان

تمیزکاری دفاتر و ادارات دولتی

آماده عقد قرارداد با ارگانهای دولتی

اسباب کشی اصفهان

کارگر اسباب کشی اصفهان

اعزام کارگر خالی جهت جابجایی یخچال های سنگین، گاو صندوق و پیانو با روشهای خاص

 

شماره موبایل

09137034410