شرکت خدماتی, نظافت منزل,نظافت محل کار,نظافت اداره,نظافت راه پله,نظافت پارکینگ,نظافتچی خانم جوانشرکت خدماتی و نظافتی همیار گستر تهرانشرکت خدماتی و نظافتی پاک سهند جامشرکت خدماتی و نظافتی آریا رخش تهران آرااعزام پرستار کودک و پرستار سالمند دنیای آرامششرکت خدماتی نظافتی مهیار گستر تهران

شرکت خدماتی نظافتی جنیوس بثت تهران (امپراطور شهرباران)

شرکت خدماتی نظافتی جنیوس بثت تهران

آماده خدمت به شهروندان تهرانی میباشد

بابیش ازنیم قرن تجربه درامورنظافت منازل وادارجات می باشد.

نظافت راه پله.نظافت واحدهای مسکونی وادارجات.دیوارشویی.باغ بانی.سمپاشی ضمانتی.پرستاری.وغیره……..

مشتری مداری.رضایت مشتری.این دو سرلوحه ماست.که به آن عمل کردیم تا به اینجا رسیدم بیش از ۲۰۰۰ هزار اشتراک

۳۰ پرسنله کارامد در هر منطقه

ارسال نیرو به تمام نقاط تهران

ثبت سفارشات همراه بافاکتور معتبر

از طریق ایمیل یا شماره پایین

۰۹۱۹۹۰۳۷۷۴۱ عزیزی👉👉👉👉

mr.omidali.solo [at] gmail

mr.omidali.usa [at] gmail