اعزام پرستار کودک و پرستار سالمند دنیای آرامشاعزام پرستار کودک و پرستار سالمند دنیای آرامش

شرح فعالیت: خدماتی عرشیا( شماره ثبت : 19202 )
کلیه امور نظافت منازل ، ادارات ، شرکتها و اعزام نیرو جهت مجالس

تلفن : 33524377

دورنگار : 33531663

همراه : 09352162325

نامه الکترونیک : arshiyanet353@yahoo.com

آدرس : کرج ، گلشهر ، خیابان گلزار شرقی ، بعداز اداره ثبت احوال ، 12 متری لاله ، نبش بن بست یاس ، شرکت خدماتی عرشیا

نظافت منزل راه پله نظافت پارکینگ