شرکت خدماتی, نظافت منزل,نظافت محل کار,نظافت اداره,نظافت راه پله,نظافت پارکینگ,نظافتچی خانم جوانشرکت خدماتی و نظافتی اصفهان

مشکلات مورچه ها در خانه شما شروع نمی شوند ، بلکه در لانه شروع می شوند. شما فقط زمانی مشکل را تشخیص می دهید که مورچه ها به فضای زندگی شما حمله کرده باشند و در حالی که ممکن است فکر کنید هرچه مورچه های بیشتری ببینید ، شانس بیشتری برای پرورش آنها وجود دارد ، اینطور نیست. تنها مورچه ای که مسئول پر کردن کل لانه است ملکه است. تا زمانی که او آسیبی نبیند ، می تواند مورچه های بیشتری تولید کند تا وارد خانه شما شود. هرچه او بیشتر تولید کند ، بیشتر به غذا نیاز دارند. موضوع پیچیده این است که مورچه ملکه پس از ایجاد مستعمره خود هرگز لانه را ترک نمی کند ، بنابراین هنگامی که این مورچه ها را در آشپزخانه خود می کشید ، به هیچ وجه به او نمی رسید

Rate this post