شرکت خدماتی, نظافت منزل,نظافت محل کار,نظافت اداره,نظافت راه پله,نظافت پارکینگ,نظافتچی خانم جوانشرکت خدماتی و نظافتی پاک سهند جامشرکت خدماتی و نظافتی همیار گستر تهرانشرکت خدماتی و نظافتی تاژ در تهران

شرکت سمپاشی نانوفناوران بهداشت تهران بامجوزرسمی ازوزارت بهداشت

عضوانجمن حشره شناسی پزشکی دانشگاه تهران

بابهره گیری ازعلوم وتجربیات کارشناسان حشره شناسی پزشکی وسم شناسی

خدمات خودرادرزمینه مبارزه باآفات بهداشتی درمنازل

ادارات ،اماکن عمومی و..

درخدمت همشهریان محترم قرارمی دهد

شماره تماس

۲۲۰۴۸۲۷۸

۸۶۰۱۳۰۶۲

شماره موبایل

۰۹۱۹۷۱۷۳۴۵۴