شرکت خدماتی, نظافت منزل,نظافت محل کار,نظافت اداره,نظافت راه پله,نظافت پارکینگ,نظافتچی خانم جوانشرکت خدماتی و نظافتی همیار گستر تهرانشرکت خدماتی و نظافتی آریا رخش تهران آراشرکت خدماتی و نظافتی پاک سهند جامشرکت خدماتی و نظافتی پایتخت تهرانشرکت خدماتی و نظافتی تاژ در تهرانشرکت خدماتی و نظافتی آریا تهران

هر ساختمان نیاز به نظافتچی به صورت تیم دو نفر دارد.

نظافتچی همراه طی و جارو و دستمال بوده روز نامه

از پارکینگ و درب برقی و درب وردی

شستن پارکینگ و طی زدن کف پارکینگ

درب آسانور و داخل آن شیشه آن

جارو زدن راه پله نظافت نرده

شیشه میرال و پنچره ها

کشیدن ۲ دفعه طی راه پله

قیمت ۵ طبقه ۱۰۰ هزار تومان تضمینی

قیمت ۴ طبقه ۹۰ هزار تومان تضمینی

شوینده تایت ۱ دستی ۲ عدد رخشا

یک عدد شیشه پاکن و روزنامه

طی و جارو و دستمال همراه نظافتچی هست

شماره تماس

۰۹۱۰۳۳۷۷۶۹۱

بیگی

شرکت فقط نظافت راه پله سفید تهران
به این شرکت امتیاز دهید.

آگهی های مرتبط