شرکت خدماتی, نظافت منزل,نظافت محل کار,نظافت اداره,نظافت راه پله,نظافت پارکینگ,نظافتچی خانم جوانشرکت خدماتی و نظافتی پاک سهند جامشرکت خدماتی و نظافتی آریا رخش تهران آراشرکت خدماتی و نظافتی تاژ در تهرانشرکت خدماتی و نظافتی همیار گستر تهران

شرکت نظافتی خراسان

دارای جواز کسب اتحادیه

شماره عضویت:1450

اعزام کارگر خانم و آقای مجرب

نظافت کلی ساختمان با دستگاه

نظافت کامل پله و پیلوت

مبل و مکت شویی,کف شویی,دیوار شویی

امام رضا,سعدی 32281099

وکیل آباد,هفت تیر 38844146

هاشمیه,کوثر 38844145

کوهسنگی,احمدآباد 38463443

09157060593

09359456248

مدیریت:خراسانی