شرکت خدماتی, نظافت منزل,نظافت محل کار,نظافت اداره,نظافت راه پله,نظافت پارکینگ,نظافتچی خانم جوانشرکت خدماتی و نظافتی همیار گستر تهرانشرکت خدماتی و نظافتی پاک سهند جاماعزام پرستار کودک و پرستار سالمند دنیای آرامششرکت خدماتی نظافتی مهیار گستر تهرانشرکت خدماتی و نظافتی آریا رخش تهران آراشرکت خدماتی و نظافتی تاژ در تهران

نظافت کلی منزل و دفتر کار

اعزام نیرو نظافتی خانم و آقا مجرب ، با سابقه

نظافت پله ، پیلوت ،حیا ط ، و غیره

با سابقه کار زیاد و سرویس دهی به کلیه نقاط مشهد

شماره های تماس

09151216115

09105519262