شرکت خدماتی, نظافت منزل,نظافت محل کار,نظافت اداره,نظافت راه پله,نظافت پارکینگ,نظافتچی خانم جوانشرکت خدماتی و نظافتی همیار گستر تهرانشرکت خدماتی و نظافتی پاک سهند جامشرکت خدماتی و نظافتی آریا رخش تهران آراشرکت خدماتی نظافتی مهیار گستر تهراناعزام پرستار کودک و پرستار سالمند دنیای آرامش

نظافت منازل و راه پله و نگهداری از کودک و سالمند خود را به تیم حرفه ای امیر پریزاد بسپارید.

شماره تماس

013-33341614

شماره موبایل

09371116742

آدرس ایمیل

tadarok.gostar.parizad [at] gmail.com