شرکت خدماتی, نظافت منزل,نظافت محل کار,نظافت اداره,نظافت راه پله,نظافت پارکینگ,نظافتچی خانم جوانشرکت خدماتی و نظافتی همیار گستر تهرانشرکت خدماتی و نظافتی تاژ در تهران

نرم افزار جامع ویژه شرکتهای خدماتی (مدیر).م

ثبت اشتراک مشترکین و نیروها بطور کامل وجستجوی مشترکین با تمام خصوصیات کار

رزرو نیرو برای مشترکین بصورت خودکاز

معرفی نامه بصورت کامل همراه  با تصویر نیرو برای ارجاع کار

محاسبه خودکار درصد نیرو بصورت ثابت و متغییر و آمار درآمد شرکت در یک مقطع زمانی مشخص

استفاده از پنل متن پیامک برای آگاه سازی مشتریان و کم شدن هزینه در تلفن

برای دیدن برنامه تماس بگیرد جلسه اول رایگان

امیر محسن اصفهانیان طراح و برنامه نویس پایگاه داده ای 09372297008