شرکت خدماتی, نظافت منزل,نظافت محل کار,نظافت اداره,نظافت راه پله,نظافت پارکینگ,نظافتچی خانم جوانشرکت خدماتی و نظافتی همیار گستر تهرانشرکت خدماتی و نظافتی پاک سهند جامشرکت خدماتی نظافتی مهیار گستر تهراناعزام پرستار کودک و پرستار سالمند دنیای آرامششرکت خدماتی و نظافتی آریا رخش تهران آرا

نظافت

ارائه کارهای خدماتی از قبیل نظافت راه پله .نظافت منزل در **تمامی نقاط اصفهان

شستن فرش .اسباب کشی و…

و نیروهای قراردای و روزمزد برای نظافت و…

اعزام بهترین نیروهای نظافتی خانم و آقا به تمام نقاط اصفهان

***تمام نیروهای این شرکت از ناجا تائید صلاحیت شده اند لذا نگران امنیت خود و منزل خود نباشید.

بدون پرداخت ایاب و ذهاب.

پرداخت وجه در صورت رضایت از عملکرد نیرو.

شماره تماس

03135244926

شماره موبایل

09135250050